Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Adolf Meijers (Nijmegen, 5/10/1858)
Naam Wilhelmus Johannes Verbeeten (Nijmegen, 6/8/1858)
Naam Wilhelmus Johannes van Hoorn (Nijmegen, 6/11/1858)
Naam Adrianus Johannes van der Wedden (Nijmegen, 10/10/1858)
Naam Johannes Lodewijk Leonardus Bikes (Nijmegen, 16/9/1858)
Naam Johannes Fredericus Arts (Nijmegen, 18/6/1858)
Naam Francois Henri Lucas Hubertus van Pelt (Nijmegen, 18/10/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241