Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Michiel Ginocchio (Nijmegen, 4/7/1858)
Naam Hendrik Jan Hofstee (Nijmegen, 5/4/1858)
Naam Joannes Adrianus Hutting (Neerbosch, 11/7/1858)
Naam Henri Josue de la Porte (Rotterdam, 12/10/1858)
Naam Peter Boekhoorn (Nijmegen, 13/12/1858)
Naam Johannes Albers (Neerbosch, 14/5/1858)
Naam Gerardus Johannes Derks (Hees, 20/5/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241