Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Peters (Neerbosch, 1/12/1858)
Naam Antonius Jacobus Stuart (Neerbosch, 9/4/1858)
Naam Jan Hendrik Franken (Neerbosch, 10/5/1858)
Naam Dirk Gerrit Groot (Hatert, 11/1/1858)
Naam Willem Thoonsen (Neerbosch, 11/4/1858)
Naam Gerardus Tax (Hees, 18/11/1858)
Naam Antonius van Gammeren (Beuningen, 30/1/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241