Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Lambert Tieleman (Arnhem, 10/12/1858)
Naam Willem Meijer (Goes, 17/8/1858)
Naam Nicolaas Verbeet (Nijmegen, 18/3/1858)
Naam Johannes Toonen (Weurt, 23/8/1858)
Naam Stefanus Wilhelmus Hanhart (Loenen, 24/2/1858)
Naam Klaas van Alphen (Veenendaal, 24/9/1858)
Naam Antoon Janssen (Groesbeek, 26/3/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241