Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Reinerus Laurentius Schipperheijn (Nijmegen, 4/5/1858)
Naam Jhr. Lodewijk David Cornelis de Lannoij (Hertogenbosch, ''s-, 8/10/1858)
Naam Dirk Willem Jacob van Winsheijm (Gravenhage, ''s-, 14/12/1858)
Naam Michel Pierre Corneille Germain Mol (Woerden)
Naam Jean David Carel Wilhelm Butgault (Langbroek, 17/6/1858)
Naam Albertus Geurts (Ewijk, 24/5/1858)
Naam Hendrikus Paulus Louwerier (Gorinchem, 24/10/1858)
Datum document 1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241