Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Adam van Doorninck (Hees, 3/3/1858)
Naam Jan Joseph Jobsis (Nijmegen, 5/10/1858)
Naam Franciscus Schrader (Nijmegen, 8/6/1858)
Naam Georg Otto van Kuijk (Nijmegen, 15/1/1858)
Naam Gerrit Jacobus Cassa (Utrecht, 22/2/1858)
Naam David Wiersma (Schiedam, 22/6/1858)
Naam Gerrit Hendrik Last (Hertogenbosch, ''s-, 30/10/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241