Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henricus Rutgerus Visser (Hertogenbosch, ''s-, 18/10/1858)
Naam Pieter Schuilenburg (Amerongen, 23/9/1858)
Datum document1878
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9241
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9241