Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Karel Johannes Hartman (Nijmegen, 1/4/1859)
Naam Johannes Bernardus Hendriks (Nijmegen, 2/11/1859)
Naam Johannes Bernard Roskamp (Nijmegen, 7/12/1859)
Naam Georg Julian Hubscher (Nijmegen, 10/12/1859)
Naam Johannes Heymans (Nijmegen, 12/7/1859)
Naam Dominicus Antonius Payens (Nijmegen, 18/9/1859)
Naam Willem de Haan (Nijmegen, 21/8/1859)
Datum document1879
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9242
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9242