Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Philippus Phoelich (Nijmegen, 9/11/1859)
Naam Henricus Leonardus Joannes Jacobus Reijners (Nijmegen, 11/7/1859)
Naam Wilhelm Heesbeen (Hatert, 13/6/1859)
Naam Cornelis Peters (Nijmegen, 16/1/1859)
Naam Aime Antonius Koster Stemker genaamd (Nijmegen, 18/3/1859)
Naam Johann Heinrich Bohne (Nijmegen, 21/8/1859)
Naam Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn (Nijmegen, 29/6/1859)
Datum document 1879
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9242
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9242