Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Martinus Mattheus Peter Hendrik Momm (Nijmegen, 3/8/1860)
Naam Johannes Wilhelmus Jansen (Nijmegen, 4/6/1860)
Naam Hermanus de Lang (Nijmegen, 5/2/1860)
Naam Hendrikus Johannes Nieuwkoop (Nijmegen, 8/11/1860)
Naam Ferdinand Hendriks (Nijmegen, 14/7/1860)
Naam Hendrikus Wilhelmus Mali (Nijmegen, 21/12/1860)
Naam Christianus Schuurs (Nijmegen, 23/8/1860)
Datum document 1880
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9243
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9243