Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Pompe (Nijmegen, 3/10/1860)
Naam Arnold Arts (Ruhrort Pruissen, 6/6/1860)
Naam Alouisius Johannes van Run (Nijmegen, 7/9/1860)
Naam Wilhelmus Johannes Geertsen (Nijmegen, 9/12/1860)
Naam Adrianus Johannes van der Meijden (Groessen, 15/7/1860)
Naam Willem George Frederik Thomassen (Haarlem, 24/1/1860)
Naam Hendrik Biertimpel (Nijmegen, 27/11/1860)
Datum document1880
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9243
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9243