Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Hendriks (Hatert, 1/4/1860)
Naam Gerard van Alphen (Veenendaal, 1/11/1860)
Naam Joannes van Loon (Hatert, 2/8/1860)
Naam Jean Philippe Louis Auguste Verdier (Nijmegen, 3/8/1860)
Naam Willem Hermsen (Slijk-Ewijk, 9/12/1860)
Naam Heinrich Johann Arts (Cranenburg Pruissen, 12/3/1860)
Naam Dirk ter Haar (Nijmegen, 25/10/1860)
Datum document1880
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9243
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9243