Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Remelius Hora Adema (Hardegarijp, 3/6/1860)
Naam Bernhard Leonard Muller (Utrecht, 3/11/1860)
Naam Johannes Zeventer (Nijmegen, 6/8/1860)
Naam Hendrik Kedde (Deventer, 12/10/1860)
Naam Hendrik Nicolaas Marie van Heukelum (Ubbergen, 23/8/1860)
Naam Isidore Marie Joseph Wentzkij (Utrecht, 31/7/1860)
Naam #### ####
Datum document1880
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9243
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9243