Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Nicolaas Friederichs (Nijmegen, 6/12/1861)
Naam Leonardus Johannes Albertus van den Heuvel (Nijmegen, 9/6/1861)
Naam Johannes Fredricus Wolf (Nijmegen, 18/10/1861)
Naam Hendrikus Johannes Emmerik (Nijmegen, 20/5/1861)
Naam Johannes Puyn (Nijmegen, 22/7/1861)
Naam Paulus Adrianus Bruijn (Nijmegen, 24/4/1861)
Naam Johannes Vetzo (Nijmegen, 31/3/1861)
Datum document1881
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9244
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9244