Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus de Blank (Nijmegen, 1/8/1861)
Naam Wilhelmus Johannes de Haan (Nijmegen, 6/2/1861)
Naam Franciscus antonius Jan Pippenhegen (Gravenhage, ''s-, 19/2/1861)
Naam Johan Charles Henri Breton van Lith (Soera Karta Oosat Indie, 19/10/1861)
Naam Franciscus Vicent Charles van Bevervoorde Engelbert (IJsselmuiden, 20/10/1861)
Naam Bernardus Cornelis Baank (Hertogenbosch, ''s-, 25/4/1861)
Naam Frederik Louis Bresser (Nijmegen, 27/3/1861)
Datum document1881
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9244
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9244