Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Karel Petrus Antonius Maria Sormani (Groningen, 6/6/1861)
Datum document1881
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9244
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9244