Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Friedrich Martin Weijers (Nijmegen, 11/7/1862)
Naam Hendrikus Jacobus Willemsen (Nijmegen, 11/8/1862)
Naam Antonius Wilhelmus Weere genaamd Coerman (Nijmegen, 14/4/1862)
Naam Petrus Theodorus Sewalt (Nijmegen, 19/11/1862)
Naam Antonius Hendrikus van Ewijk (Nijmegen, 21/1/1862)
Naam Joseph Weesenaar (Nijmegen, 27/6/1862)
Naam Jacobus Wilhelmus Schipperheijn (Nijmegen, 31/5/1862)
Datum document1882
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9245
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9245