Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Visscher (Dalfsen, 7/10/1862)
Naam Christiaan Broekhuizen (Assen, 15/1/1862)
Naam Christianus Antonius Langen (Nijmegen, 16/6/1862)
Naam Hendrikus Matthijs Ingenboudt (Nijmegen, 21/9/1862)
Naam Carel Theodorus Wilhelm (Nijmegen, 23/7/1862)
Naam Petrus Hendrikus Courbois (Nijmegen, 24/11/1862)
Naam Johannes Franziskus van Kessel (Cleve Pruissen, 26/9/1862)
Datum document1882
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9245
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9245