Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Antonius Veele (Nijmegen, 7/8/1862)
Naam Cornelis Lambertus Beversluis (Nijmegen, 11/9/1862)
Naam Gradus Speet (Nijmegen, 17/12/1862)
Naam Jacobus Johannes Meulebeek (Nijmegen, 22/2/1862)
Naam Matthijs Jansen (Nijmegen, 23/3/1862)
Naam Johannes Frederikus Ehren (Nijmegen, 24/1/1862)
Naam Johann Anton Janssen (Cleve Pruissen, 30/3/1862)
Datum document1882
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9245
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9245