Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerrit Hendrik van Winsen (Tiel, 1/1/1862)
Naam Arnoldus Gortner (Nijmegen, 1/9/1862)
Naam Willem Heerma van Beijma thoe Kingma (Sweens, 10/1/1862)
Naam Arnold Carel Gerard Manders (Nijmegen, 10/4/1862)
Naam Cornelis Hubertus Thijssens (Amersfoort, 19/4/1862)
Naam Hendrik Croockewit (Pridman Ned Indie, 23/4/1862)
Naam Dirk Jan Willem van Heeckeren van Brandsenburg van Broekhuizen (Delft, 26/1/1862)
Datum document1882
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9245
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9245