Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Eito Coenen (Nijmegen, 1/9/1862)
Naam Andre Johan van Os (Willem I Java Oost Indie, 3/5/1862)
Naam Arnoldus Jan Hendrik Leydecker (Nijmegen, 10/12/1862)
Naam Auguste Helarien Fredinand Maximiliaan Latour (Singkawang Borneo Oost Indie, 15/8/1862)
Naam Frederikus Johannes Michels (Nijmegen, 18/3/1862)
Naam Richard Henri Baartmans (Nijmegen, 29/11/1862)
Naam Mauritz Coenraad Jacob van Huls (Samarang Oost Indie, 30/7/1862)
Datum document1882
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9245
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9245