Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Schilham (Nijmegen, 3/8/1863)
Naam Theodorus Ferrari (Nijmegen, 4/10/1863)
Naam Hendrikus Theodorus Sterk (Neerbosch, 10/5/1863)
Naam Cornelis Johannes Kokke (Nijmegen, 12/4/1863)
Naam Jacobus de Jong den Dooren (Nijmegen, 23/2/1863)
Naam Wilhelmus Antonius Janssen (Nijmegen, 25/1/1863)
Naam Willem Laurentius Staring (Nijmegen, 30/6/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246