Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Anthonius Peters (Nijmegen, 1/10/1863)
Naam Theodorus Johannes Alders (Nijmegen, 8/2/1863)
Naam Wilhelmus de Graaf (Nijmegen, 9/1/1863)
Naam Jacobus Petrus Joseph Reintjes (Nijmegen, 11/5/1863)
Naam Johannes van der Sande (Nijmegen, 18/11/1863)
Naam Cornelis Gerardus Meuleman (Nijmegen, 24/9/1863)
Naam Derk Hermsen (Slijk-Ewijk, 30/1/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246