Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Franciscus Bens (Hatert, 3/10/1863)
Naam Johannes Antonius Henricus Janssen (Nijmegen, 4/12/1863)
Naam Johannes Fredericus van Meurs (Nijmegen, 7/6/1863)
Naam Gerardus Antonius de Graaf (Nijmegen, 9/1/1863)
Naam Matthijs Wilhelmus Willemse (Nijmegen, 13/7/1863)
Naam Hendrik Marie Alphonse Verheijen (Nijmegen, 17/4/1863)
Naam Cornelis Christiaan Godschalk (Nijmegen, 30/8/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246