Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Wilhelmus Lodewijk Hertman (Nijmegen, 1/6/1863)
Naam Hendrikus Johannes Hillebrand (Nijmegen, 1/7/1863)
Naam Gerardus Verheijen (Nijmegen, 6/1/1863)
Naam Hendrikus Hertman (Nijmegen, 7/1/1863)
Naam Johannes Theodorus van der Waarden (Nijmegen, 14/2/1863)
Naam Petrus van Loef (Nijmegen, 19/1/1863)
Naam Johannes Trouwgod (Nijmegen, 22/4/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246