Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus Theodorus van Willigen (Nijmegen, 4/11/1863)
Naam Hendrikus Orth (Nijmegen, 8/1/1863)
Naam Hendrikus Dekkers (Nijmegen, 10/5/1863)
Naam Theodoor Adriaan Lorentz (Rotterdam, 11/4/1863)
Naam Wilhelmus Matthijs Thijssen (Nijmegen, 16/3/1863)
Naam Johannes Walraven (Nijmegen, 26/4/1863)
Naam Jan Hendrik Schuller (Nijmegen, 27/1/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246