Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus Philippus Rutten (Nijmegen, 12/11/1863)
Naam Johannes Gerardus Peeren (Nijmegen, 14/10/1863)
Naam Hermanus Hendrikus van Est (Nijmegen, 15/2/1863)
Naam Eduard Antonie Lodewijk van de Gent (Nijmegen, 19/8/1863)
Naam Antonie Wijers (Arnhem, 23/11/1863)
Naam Petrus Antonius Peters (Nijmegen, 24/10/1863)
Naam Bernardus Hendrikus Johannes Rademaker (Doesburg, 27/3/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246