Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Bartholomeus Meijer (Culemborg, 1/11/1863)
Naam Frans Peperzak (Nijmegen, 18/1/1863)
Naam Christiaan Duchenne (Nijmegen, 18/12/1863)
Naam Aaron Moses Frank (Nijmegen, 21/4/1863)
Naam Cornelis Didriekus Moulijn (Gouderak, 21/12/1863)
Naam Theodorus Wilhelmus Polman (Nijmegen, 23/6/1863)
Naam Peter Arnoldus van der Weerden (Nijmegen, 25/3/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246