Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Reyalt (Nijmegen, 3/10/1863)
Naam Cornelis Antonius Otten (Nijmegen, 17/11/1863)
Naam Willem Anne Nicolaas van Heeckeren van Brandsenburg (Delft, 20/1/1863)
Naam Cornelis Jacobus Scheffers (Nijmegen, 25/11/1863)
Naam Wilhelmus Christianus Jansen (Nijmegen, 26/7/1863)
Naam Franciscus Hendrikus van den Berg (Nijmegen, 26/12/1863)
Naam Jacob Manuel Frankenhuis (Nijmegen, 28/6/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246