Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Louis Arnoldus Paijens (Nijmegen, 18/7/1863)
Naam Hendrik Bartheld Klijselij (Nijmegen, 19/10/1863)
Naam Martinus Boekhoorn (Nijmegen, 20/11/1863)
Naam Marinus Antonius Godschalk (Nijmegen, 22/4/1863)
Naam Willem Joseph Aloysius van Keeken (Nijmegen, 23/3/1863)
Naam Johannes Cornelis Langendam (Nijmegen, 26/4/1863)
Naam Hendrikus Cloosterman (Nijmegen, 28/5/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246