Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Johannes Mom (Nijmegen, 2/8/1863)
Naam Johannes Hendrikus aan den Toorn (Nijmegen, 3/11/1863)
Naam Wilhelm Meijers (Nijmegen, 4/11/1863)
Naam Arnoldus Franciscus Hoeboer (Nijmegen, 15/6/1863)
Naam Johannis Jacobus van der Welk (Driel, 22/1/1863)
Naam Gerrit van Vierssen (Nijmegen, 23/9/1863)
Naam Cornelis van Heumen (Nijmegen, 30/7/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246