Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Joseph David Isaacson (Kampen, 6/1/1863)
Naam Matthijs Johannes Balthazar Thissen (Hees, 6/1/1863)
Naam Willem Jacob Ketjen (Utrecht, 14/9/1863)
Naam Leonardus Ignatius Reniers (Nijmegen, 16/11/1863)
Naam Ferdinand Theodorus Johannes Laurentius (Nijmegen, 20/2/1863)
Naam Albert Grunwald (Mook, 21/5/1863)
Naam Carel Lodewijk Kraaijenhagen (Hees, 23/1/1863)
Datum document 1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246