Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wijbe Vos (Bierum, 1/1/1863)
Naam Johannes Theodorus Mastenbroek (Nijmegen, 3/9/1863)
Naam Theodorus Johannes Mulder (Lobith, 12/9/1863)
Naam Gottlieb Schwarz (Rotterdam, 15/1/1863)
Naam Petrus van Hasselt (Nijmegen, 26/11/1863)
Naam Wilhelmus Hermanus Holland (Delft, 27/9/1863)
Naam Augustinus Johannes Pieter Kwakkernaat (Arnhem, 31/12/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246