Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Lambertus Engel Verspoor (Nijmegen, 1/7/1863)
Naam Cornelis Daniels (Nijmegen, 8/3/1863)
Naam Johannes Sommeling (Hertogenbosch, ''s-, 14/11/1863)
Naam Johannes Cleuters (Grave, 15/12/1863)
Naam Johannes Allegondus Diederik Rohrman (Hellevoetsluis, 17/5/1863)
Naam Gerardus Lenders (Hatert, 19/1/1863)
Naam Adriaan Wilhelm George van Lith (Muntok in Oost Indie, 24/6/1863)
Datum document 1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246