Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Georg Theodoor van der Lugt (Haarlem, 6/11/1863)
Naam Hendrik Jan Hubscher (Nijmegen, 8/12/1863)
Naam Frederik Antoon Bresser (Nijmegen, 9/1/1863)
Naam Hendrikus Antonius Tesser (Nijmegen, 9/1/1863)
Naam Johannes Nijs (Nijmegen, 14/5/1863)
Naam Hermanus Theodorus Loomans (Nijmegen, 22/2/1863)
Naam Evert Castein (Nijmegen, 31/5/1863)
Datum document1883
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9246
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9246