Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Gout (Nijmegen, 5/11/1864)
Naam Johannes Antonius Rademaker (Nijmegen, 9/1/1864)
Naam Johannes Antonius Jacobus Ham (Nijmegen, 9/11/1864)
Naam Cornelis Puijn (Nijmegen, 11/3/1864)
Naam Antonius Broeksmit (Nijmegen, 13/2/1864)
Naam Willem Frederik Huijding (Nijmegen, 13/8/1864)
Naam Johannes Jaspers (Nijmegen, 14/5/1864)
Datum document1884
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9247
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9247