Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerrit Frederijk Karel van Huls (Semarang Oost Indie, 1/6/1864)
Naam Franciscus Cornelis Bosch (Nijmegen, 4/9/1864)
Naam Johan Cornelis van Harencarspel (Nijmegen, 6/5/1864)
Naam Theodorus Janssen (Neerbosch, 15/6/1864)
Naam Petrus Pauls (Hees, 15/11/1864)
Naam Otto Jacob Nuys (Nijmegen, 17/1/1864)
Naam Remigius Theodorus Pekel (Weurt, 25/3/1864)
Datum document1884
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9247
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9247