Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Roelof Aries (Nijmegen, 1/2/1865)
Naam Hendrikus Jansen (Nijmegen, 10/5/1865)
Naam Derk Aalders (Nijmegen, 13/3/1865)
Naam Petrus Albertus Uges (Beetsterzwaag, 15/4/1865)
Naam Johannes Hendrikus Castelijn (Nijmegen, 18/12/1865)
Naam Dirk Jan Haspels (Nijmegen, 24/12/1865)
Naam Hendrikus Canisius Vierboom (Nijmegen, 30/10/1865)
Datum document1885
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9248
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9248