Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Martin Frank (Nijmegen, 6/9/1865)
Naam Wilhelmus Gijsbertus Reuskens (Nijmegen, 12/10/1865)
Naam Joannes Hiddink (Nijmegen, 13/9/1865)
Naam Carel Wilhelm Bohne (Nijmegen, 17/1/1865)
Naam Hendrik Wilhelmus Hendriks (Nijmegen, 22/11/1865)
Naam Wilhelmus Barthelomeus Wennekers (Nijmegen, 23/2/1865)
Naam Leonard Alexander Victor van Lith (Gadok Buitenzorg, 26/4/1865)
Datum document1885
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9248
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9248