Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Steven Willem Jimmink (Nijmegen, 5/2/1867)
Naam Theodorus Hubertus Smals (Nijmegen, 14/11/1867)
Naam Hermanus Johannes van den Boom (Nijmegen, 16/7/1867)
Naam Theodorus Lauwerier (Nijmegen, 20/12/1867)
Naam Christianus Theodorus Kersten (Nijmegen, 23/3/1867)
Naam Bernardus Adrianus van Soest (Amsterdam, 30/6/1867)
Datum document1887
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9249
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9249