Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Haspels (Nijmegen, 4/3/1867)
Naam Marinus Johannes Ysrael (Nijmegen, 5/1/1867)
Naam Antonius Broen (Nijmegen, 9/1/1867)
Naam Theodorus Jacobus de Bruijn (Nijmegen, 21/4/1867)
Naam Arnoldus Jacobus Gijsbers van Wijk (Nijmegen, 21/11/1867)
Naam Johannes Jacobus Zeventer (Nijmegen, 30/3/1867)
Datum document1887
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9249
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9249