Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Martinus de Kluis (Hatert, 3/10/1867)
Naam Petrus Johannes Jacobus Muis (Nijmegen, 15/2/1867)
Naam Petrus Hendrikus Antonius Jansen (Nijmegen, 19/7/1867)
Naam Johannes Franciscus van Roggen (Nijmegen, 21/3/1867)
Naam Henricus Adrianus Anne van Houweninge (Bemmel, 29/9/1867)
Naam Adrianus Wilhelmus Bender (Nijmegen, 30/9/1867)
Datum document1887
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9249
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9249