Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Franciscus Hardeman (Nijmegen, 1/7/1867)
Naam Jacobus Josephus Hermanus Franciscus Keller (Nijmegen, 4/9/1867)
Naam Gerardus Wilbers (Nijmegen, 5/9/1867)
Naam Hendrikus Arnoldus Gijsbers (Ubbergen, 6/1/1867)
Naam Johan Willem Tilleman (Nijmegen, 19/10/1867)
Naam Wilhelmus Heijnen (Nijmegen, 28/3/1867)
Datum document1887
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9249
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9249