Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Frederik Hull (Nijmegen, 12/9/1867)
Naam Hendrikus Arnoldus van Duren (Nijmegen, 19/6/1867)
Naam Wilhelmus Theodorus van Leth (Nijmegen, 20/6/1867)
Naam Johannes Jacobus Canisius Dahlhaus (Nijmegen, 24/1/1867)
Naam Rudolf Nas (Nijmegen, 26/9/1867)
Naam Johannes Leemans (Nijmegen, 30/8/1867)
Datum document1887
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9249
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9249