Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johan Godfried Anton Quack (Nijmegen, 15/8/1867)
Naam Hendrikus Meijers (Nijmegen, 19/12/1867)
Naam Antonius Franciscus Hoogenboom (Nijmegen, 23/4/1867)
Naam Hendrikus Antonius Bakkers (Nijmegen, 23/9/1867)
Naam Marinus Hendriks (Nijmegen, 30/6/1867)
Naam Lodewijk Maria Andreas Molle (Nijmegen, 30/11/1867)
Datum document1887
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9249
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9249