Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Willem Stout (Ingen, 5/4/1867)
Naam Wilhelmus Jacobus Engelaer (Nijmegen, 7/8/1867)
Naam Harmen Kruk (Velp, 12/9/1867)
Naam Petrus Johannes Schijvenaars (Norg, 15/5/1867)
Naam Nicolaas Gerrit Janssen (Arnhem, 21/1/1867)
Naam Antonius Toonen (Overasselt, 23/8/1867)
Datum document1887
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9249
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9249