Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antonius Becks (Nijmegen, 1/3/1866)
Naam Jacques Antoine Tours (Grave, 6/9/1866)
Naam Theodoor Alouisius Dahlhaus (Nijmegen, 19/2/1866)
Naam Franz Wilhelm van den Heuvel (Steele, 22/1/1866)
Naam Adrianus Johannes van Benthem (Nijmegen, 24/1/1866)
Naam Franciscus Falize (Nijmegen, 26/9/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250