Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelmus Johannes Heijnen (Nijmegen, 8/1/1866)
Naam Martinus Ariaans (Nijmegen, 9/3/1866)
Naam Hendrikus Wouters (Nijmegen, 14/4/1866)
Naam Johannes Wouters (Nijmegen, 19/1/1866)
Naam Christiaan Johan Delcliseur (Utrecht, 28/1/1866)
Naam Joannes Martin Knipscheer (Nijmegen, 29/5/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250