Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Klaassen (Nijmegen, 12/3/1866)
Naam Johannes Hendrikus van Kolck (Nijmegen, 14/1/1866)
Naam Hendrikus Jacobus de Wildt (Nijmegen, 15/12/1866)
Naam Hendrikus Mulder (Nijmegen, 17/7/1866)
Naam Antonius Liskamp (Nijmegen, 21/4/1866)
Naam Gerard Antonius Jorna (Nijmegen, 28/1/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250