Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Johannes Marinus van Campen (Nijmegen, 3/12/1866)
Naam Franciscus Jacobus Mulder (Nijmegen, 9/8/1866)
Naam Willem Weijers (Nijmegen, 13/4/1866)
Naam Hendrikus Jansen (Nijmegen, 15/10/1866)
Naam Antonius Heijmans (Nijmegen, 17/3/1866)
Naam Antonius Andreas Noij (Nijmegen, 17/11/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250